Савицький Антон Юрійович

Резюме

Кандидат технічних наук, асистент

Народився 25 березня 1987 року в м. Вінниця.

 Вступив у ВНТУ в 2004 році на факультет функціональної електроніки та лазерної техніки інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління (ФФЕЛТ ІнАЕКСУ).

2008 р. – отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки "Електроніка" та здобув кваліфікацію бакалавра з електроніки.

2009 р. – отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади" та отримав диплом з відзнакою магістра з електроніки.

2009–2012 рр. - аспірант денної форми навчання кафедри радіотехніки ВНТУ, спеціальність – Радіовимірювальні прилади.

2013 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему :"Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур"

за спеціальністю 05.11.08. - Радіовимірювальні прилади.

З 2010 року працює на посадах інженера та асистента кафедри радіотехніки.

Автор 36 наукових робіт, серед яких 12 статей у наукових журналах, що входять до переліку ВАК України, 15 патентів України на винахід, 7 тез доповідей на науково-технічних конференціях різного рівня.

Науковий напрям - розробка методики обробки вимірювальних сигналів параметричних і генераторних перетворювачів фізичних величин.

Контактна інформація:

21021. м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 95, 1й корпус.

Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування

Кафедра Радіотехніки, ауд. 1302, 1311.

email: Savitskyant@gmail.com